O SPOLEČNOSTI:

Vážení obchodní přátelé,

dovoluji si Vám představit naši společnost zabývající se poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Mimo těchto aktivit se specializujeme na poskytování služeb koordinátora BOZP na stavbách, ve smyslu zákona 309/2006 Sb. Tento zákon je v souladu s požadavky Směrnic Evropské unie.

Dále poskytujeme služby v oblasti technického dozoru stavebníka (zkratka TDS), dříve nazývaný technický dozor investora (zkratka TDI).

V rámci poskytovaných služeb BOZP a PO spolupracujeme s celou řadou předních českých i evropských odborníků z oborů bezpečnosti práce, požární ochrany a souvisejících oborů.

V případě, že projevíte zájem o naši spolupráci, zavazujeme se k poskytování kvalitních služeb k Vaší plné spokojenosti. V případě Vašeho zájmu o naše služby využijte uvedené kontakty.

Milan Kovařík
jednatel společnosti

REFERENCE:

  • ACISTAV s.r.o.
    • Administrační budova Strakonická
    • výstavba čerpacích stanic
  • COLEXON ENERGY s.r.o.
    • výstavba fotovoltaických elektráren
  • Czech Solar invest s.r.o.
    • výstavba fotovoltaických elektráren
  • Kraftanlagen Power Plants GmbH
    • Project KAP PROJECTMANAG, Kladno
  • Lafarge Cement, a.s.
    • Chloridový bypass 3.1, Čížkovice